top of page
 אנחנו.... קבוצת חוקרים מאוניברסיטת בר אילן פקולטה לכימיה בננוטכנולוגיה  
עוסקים בחקר הכיראליות של מולקולות במישטחים 
בהנחית פרופסור לכימיה יצחק מסטאי התגבשה קבוצת סטודנטים לכימיה 
שמקדמת את העינין המדעי שבדבר - סליחה אם לא דייקתי
bottom of page